Gyakornoki rendszer keretében végzendő tudományos kutatás kutatók számára

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára pályázatot hirdet a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában – doktoranduszok, abszolutóriumot szerzett és fokozatszerzési eljárás alatt álló – kutatók számára gyakornoki rendszer keretében tudományos kutatás folytatására

(A pályázati felhívás aláírt-szkennelt változata INNEN letölthető).

A pályázat célja a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok és doktorjelöltek munkájának szakmai támogatása, a Belügyminisztérium szakmai tevékenységének elméleti segítése és közszolgálati életpálya modell tehetség utánpótlásának biztosítása. 

A pályázat célja a Belügyminisztériumot érintő közszolgálati témában kutató doktoranduszok és doktorjelöltek munkájának szakmai támogatása, a Belügyminisztérium szakmai tevékenységének elméleti segítése és közszolgálati életpálya modell tehetség utánpótlásának biztosítása. 

Pályázhat nappali vagy levelező tagozaton aktív hallgatói jogviszonyban álló doktorandusz, már abszolutóriumot szerzett, vagy fokozatszerzési eljárás alatt álló kutató. 

Pályázat nyújtható be valamennyi tudományterületről, Belügyminisztériumhoz vagy valamely önálló belügyi szervhez (Alkotmányvédelmi Hivatal, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Országos Vízügyi Főigazgatóság, Országos Rendőr-főkapitányság, Terrorelhárítási Központ, Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.), alaptevékenységéhez kapcsolódó kutatási témával. 


A nyertes pályázó – határozott időtartamra szóló, a fogadó szervezet és a gyakornok között kötött megállapodás és kutatási terv alapján – tudományos kutatást folytathat a Belügyminisztériumban, ill. a kutatási téma alapján érintett, a Belügyminisztérium irányítása alá tartozó önálló szervnél. A gyakornoki rendszerben történő részvétel nem keletkeztet munkaviszonyt, ill. tanulói jogviszonyt.
 

A gyakornoki rendszerben résztvevő kutatónak

 • a fogadó szervezetnél folyó kutatói munkáját instruktor segíti, 
 • kutatási engedély alapján lehetősége nyílik az egyes szakmai anyagok, könyvtári állomány hozzáféréséhez,
 • betekintése lehet – jogszabályi keretek betartásával – a fogadó szervezet alaptevékenységének szakmai, gyakorlati tevékenységébe, 
 • lehetősége nyílik bekapcsolódni a belügyi ágazat intenzív tudományos életébe,
 • módjában áll tudományos-szakmai rendezvényeken való részvételre,
 • alkalma nyílik a belügyi szakmai folyóiratokban kiváló kutatási eredményeinek publikálására, valamint
 • kutatói teljesítményéről évente egyszer tájékoztatást kap az érintett doktori iskola.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a hallgatói jogviszony fennállására vonatkozó igazolást, illetve az abszolutórium megszerzését igazoló indexbejegyzés másolatát,
 • szakmai önéletrajzot,
 • motivációs levelet,
 • kutatási tervet,
 • publikációs jegyzéket,
 • a doktori iskola (témavezető) írásbeli véleményét, 
 • a személyes adatok kezelését érintő, kitöltött hozzájáruló nyilatkozatot. 

A pályázat benyújtásának határideje 2019. április 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács elektronikus ezen pályázati felületén. 

A pályázat beérkezéséről a felületről azonnali visszajelzés érkezik, befogadásáról a formai követelmények ellenőrzését követő 24 órán belül befogadó e-mail kerül megküldésre. 

A pályázati felhívással kapcsolatos további információ a titkar@bm-tt.hu email címen kérhető. 

A pályázatokat héttagú Kuratórium értékeli, melynek eredményéről a pályázók 2019. május 30-ig kapnak értesítést a megadott e-mail címen. 


Budapest, 2019. február 4.

 

Dr. Felkai László sk.
Belügyminisztérium
közigazgatási államtitkár
Belügyi Tudományos Tanács
elnök
 

Benyújtási határidő: 
kedd, április 30, 2019