A Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalása a 2020/2021. tanévre

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2020/2021. tanévre

A pályázat célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás, a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján.

Pályázhat a Belügyminisztérium, valamint a belügyi szervek állományában lévő (hivatásos állományú, kormánytisztviselő, munkavállaló, rendvédelmi igazgatási alkalmazott) az a személy, aki:

- felvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) valamely doktori iskolájának (Rendészettudományi Doktori Iskola, Hadtudományi Doktori Iskola, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola) egyéni felkészülésben történő vagy szervezett önköltséges doktori (PhD) képzésére,
- PhD (doktori) fokozatát még nem szerezte meg,
- vállalja, hogy a 2020/2021. tanévben teljesíti a doktori iskola által előírt tanulmányi kötelezettséget, doktori fokozatszerzési eljárás díj költségátvállalása esetén a doktori értekezés sikeres védését,
- vállalja, hogy a pályázat időtartama alatt legalább egy, legalább B kategóriás lapban publikációja megjelenik.

Nem pályázhat, aki bármely más, állami költségvetés által finanszírozott ösztöndíjban, egyéb képzési támogatásban részesül.

A pályázat határozott időre, a 2020/2021. tanév két félévére szól. A pályázat benyújtása a képzés következő éveiben, a tanulmányi kötelezettségek eredményes teljesítése esetén megismételhető.

A költségátvállalás maximális mértéke a 2020/2021. tanévben, szervezett képzés esetén bruttó 130.000 Ft /félév, egyéni felkészülés esetén bruttó 130.000 Ft, doktori fokozatszerzés esetén 175.000 Ft. A bíráló bizottság a pályázók számára, a pályázat tartalmára, körülményeire figyelemmel eltérő mértékét ítélhet meg, illetve fenntartja magának azt a jogot, hogy nem osztja ki az e célra elkülönített teljes összeget.
A pályázat keretében rendelkezésre álló forrás maximális összege 2020/2021. tanévben bruttó 3 millió forint.

A pályázat elvárt elemei:

- a felvételről szóló értesítés másolata;
- a szakmai önéletrajz;
- az elfogadott kutatási tématerv;
- az eddigi tudományos és szakmai publikációk jegyzéke;
- a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. (Az adatvédelmi tájékoztató az online pályázati felületen érhető el, ugyanitt kerül kitöltésre az adatkezelési nyilatkozat is.)

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén, http://palyazat.bm-tt.hu/ oldalon.

A pályázat feltöltésének határideje 2020. szeptember 6. 24:00
Kizárólag a határidőig véglegesített, beadott pályaművek kerülnek befogadásra, elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatos további információt a Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály vezetője, a Belügyi Tudományos Tanács titkára, Dr. Sabjanics István a titkar@bm-tt.hu e-mail címen ad.
A pályázatokat – Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke által felkért – háromtagú bíráló bizottság értékeli. A bíráló bizottság döntésével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatok elbírálásáról a pályázók 2020. szeptember 11-ig kapnak értesítést a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén keresztül a Bírálat menüpontban.

A nyertes hallgatók 2020/2021. tanév I. félévétől részesülnek költségátvállalásban, melyet a Belügyminisztérium közvetlenül az NKE folyószámlájára utal, a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadását követően.

Budapest, 2020. április

Dr. Felkai László
közigazgatási államtitkár
Belügyi Tudományos Tanács
elnök

A pályázati felhívás aláírt dokumentuma ide kattintva tölthető le.

Benyújtási határidő: 
vasárnap, szeptember 6, 2020