A Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2023/2024. tanévre

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára a doktori képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2023/2024. tanévre

A pályázat célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás, a PhD (doktori) tudományos fokozat megszerzésének elősegítése útján.

Pályázhat a Belügyminisztérium, valamint a belügyi szervek állományában lévő (hivatásos állományú, kormánytisztviselő, munkavállaló, rendvédelmi igazgatási alkalmazott) azon személy, aki:

  • felvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) valamely doktori iskolájának (Rendészettudományi Doktori Iskola, Hadtudományi Doktori Iskola, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola) egyéni felkészülésben történő vagy szervezett önköltséges doktori (PhD) képzésére,
  • PhD (doktori) fokozatát még nem szerezte meg,
  • vállalja, hogy a 2023/2024. tanévben teljesíti a doktori iskola által előírt tanulmányi kötelezettséget, doktori fokozatszerzési eljárás díj költségátvállalása esetén a doktori értekezés sikeres védését,
  • vállalja, hogy a pályázat időtartama alatt legalább egy, legalább "B" kategóriás folyóiratban publikációja megjelenik.

Nem pályázhat, aki bármely más, állami költségvetés által finanszírozott ösztöndíjban, egyéb képzési támogatásban részesül.

A pályázat határozott időre, a 2023/2024. tanév két félévére szól. A pályázat benyújtása a képzés következő éveiben, a tanulmányi kötelezettségek eredményes teljesítése esetén megismételhető.

A költségátvállalás maximális mértéke a 2023/2024. tanévben, szervezett képzés esetén bruttó 130.000 Ft /félév, egyéni felkészülés esetén bruttó 130.000 Ft, doktori fokozatszerzés esetén 175.000 Ft. A költségátvállalás összege a következő tanévre nem vihető át.

A nyertes hallgatók 2023/2024. tanév I. félévétől részesülnek költségátvállalásban, melyet a Belügyminisztérium közvetlenül az NKE folyószámlájára utal.

A bíráló bizottság a pályázók számára, a pályázat tartalmára, körülményeire figyelemmel a fentiektől eltérő költségátvállalási mértéket is megítélhet, illetve fenntartja magának azt a jogot, hogy nem osztja ki az e célra elkülönített teljes összeget.

A pályázat keretében rendelkezésre álló forrás maximális összege 2023/2024. tanévben bruttó 4 millió forint.

A pályázat elvárt elemei:

  • a felvételről szóló értesítés másolata;
  • a szakmai önéletrajz;
  • az elfogadott kutatási tématerv;
  • az eddigi tudományos és szakmai publikációk jegyzéke;
  • a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat (a BTT online pályázati felületére történő regisztrációkor) és a költségátvállalási nyilatkozat (pályázat benyújtásakor) elfogadása.

A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén, http://palyazat.bm-tt.hu/ oldalon.

A pályázat feltöltésének határideje 2023. szeptember 4. 24:00

Kizárólag a határidőig véglegesített, beadott pályaművek kerülnek befogadásra, elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatos további információt a Belügyminisztérium Tudománystratégiai és -koordinációs Főosztály Titkársága a tudomanystrategia@bm.gov.hu e-mail címen ad.

A pályázatokat – Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács elnöke által felkért – háromtagú bíráló bizottság értékeli. A bíráló bizottság döntésével kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatok elbírálásáról a pályázók 2023. szeptember 11-ig kapnak értesítést a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén keresztül a Bírálat menüpontban.

A pályázati felhívás eredeti anyaga INNEN tölthető le.


Budapest, 2023. április
    
Dr. Felkai László 
közigazgatási államtitkár
Belügyi Tudományos Tanács 
elnök
 

Benyújtási határidő: 
hétfő, szeptember 4, 2023