Útmutató a Belügyi Tudományos Tanács tudományos pályázatára benyújtott pályaművek anonimitásának garantálásához

Tisztelt Pályázó!

 

Kérjük, hogy a Belügyi Tudományos Tanács anonim jeligés pályázatára készített pályamű benyújtásakor - az anonimitás garantálása érdekében - vegye figyelembe és alkalmazza az alábbiakat:


•    A pályaművön annak címén és a jeligén kívül egyéb, a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adat, jelölés nem szerepelhet!

 

•    A pályázati felületen pályázat benyújtására csak bejelentkezés nélkül van lehetőség. Amennyiben mégis bejelentkezett, a rendszer által generált hibaüzenet fog megjelenni a pályázat benyújtásakor. Kérjük, hogy ebben az esetben jelentkezzen ki, és így töltse fel pályázatát.


•    A pályázat sikeres beadásának tényéről (mivel a pályázóra vonatkozó személyes adat nem kerül a pályázat beadása során rögzítésre) a pályázati felületen tájékozódhat, ahol valamennyi beadott pályázat jeligéje olvasható. Kérjük, hogy olyan jeligét válasszon, amely ezen a listán nem szerepel.

 

•    PDF fájloknál a szerző nevét el kell távolítani a dokumentum beállításainál a Fájl menü alatt az Adobe Acrobat főmenüjében.


•    A Microsoft Office dokumentumoknál a szerző azonosítást el kell távolítani a fájl beállításaiból (lásd a Fájl menü alatt a Word programban), ha rákattint a következőkre, kezdve a Fájl menünél a Microsoft programban: File (Fájl) > Info (Információ) > Check for Issues (Problémák ellenőrzése) > Inspect Document (Dokumentum vizsgálata) > Inspect (Vizsgálat). Itt pedig válassza a Document Properties and Personal Information (Dokumentum tulajdonságok és személyes adatok) > Remove All (Mindegyik eltávolítása), majd pedig Close (Bezárás) és Save As (Mentés másként).